Der er god luft og miljø i Overdrevet

Lisa Ekdahl EM1B1471 (cropped).jpg
Af Bengt Nyman – <a href=”//commons.wikimedia.org/wiki/File:Lisa_Ekdahl_EM1B1471_(35152308855).jpg” title=”File:Lisa Ekdahl EM1B1471 (35152308855).jpg”>File:Lisa_Ekdahl_EM1B1471_(35152308855).jpg</a>, CC BY 2.0, Link

Udendørs luftkvalitet på Overdrevet
1, 8382 Hinnerup er
gennemgående god.
✓NO2
Luftkoncentrationen af
kvælstofdioxid (NO2) er 11.0
μg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU’s
grænseværdi på 40 μg/m3. NO2
dannes i forbrændingsprocesser i
biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og
høje koncentrationer af NO2
indikerer derfor dårlig luftkvalitet.
✓PM2.5
Luftkoncentrationen af PM2.5
partikler er 9.7 μg/m3, hvilket er
under WHO’s grænseværdi på 10
μg/m3. Hovedparten af de fine
PM2.5 partikler er dannet udenfor
Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har
værdier over WHO’s grænseværdi – Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »
✓PM10
Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.9 μg/m3, hvilket er under EU’s og WHO’s
grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 μg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og
koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 – Se de landsdækkende
PM10 variationer på kort »
✓Black carbon
Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.3 μg/m3. Det er en relativ lav
koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik,
brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større
byer.
!Partikelantal
Der er estimeret 7800 partikler per cm3 luft. Det er en svagt forhøjet koncentration.
Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.
✓Brændeovne og pejse
Der er en lav koncentration af brændeovne og pejse i Favrskov med i gennemsnit 10.4
enheder per km² – Se de landsdækkende variationer på kort »